10 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Direcția Monitoring Agrometeorologic

Scopul sarcinilor operative și a cercetării aplicate, efectuate în Direcția Monitoring Agrometeorologic (DMA) este de a contribui la îmbunătățirea eficienței producției agricole în Republica Moldova și la dezvoltarea durabilă a acesteia. Diferite tipuri de operațiuni, cum ar fi analiza agrometeorologica a condițiilor meteorologice, prognoze și avertizări sunt utilizate la determinarea momentului de plantare și recoltare, la evaluarea productivității, la planificarea măsurilor de politică economică precum și a altor tipuri de planificare pe termen scurt și pe termen lung în agricultură. Datele istorice agrometeorologice și rezultatele agro-climatice, cât și rezultatele cercetărilor aplicate, precum și evaluarea schimbărilor climatice pe teritoriul Moldovei reprezintă baza utilizării raționale a terenurilor agricole, a alegerii speciilor și a soiurilor culturilor agricole, a ajustării producției în condițiile climei schimbate și a altor aspecte a planificării pe termen lung în agricultură. Materialele  observaţiilor agrometeorologice se publică din anul 1955 sub aspectul anuarelor agrometeorologice şi îndrumarelor agroclimatice.
Observațiile agrometeorologice din Moldova se efectuează la 13 stații meteorologice și la 19 posturi agrometeorologice.
Specialiștii Direcției Monitoring Agrometeorologic (DMA) efectuează următoarele tipuri de muncă și se efectuează pregătirea următoarelor informații:
Analiza și pregătirea  informaţii cu privire la influenţa vremii asupra culturilor agricole pe parcursul săptămînii, decadei, lunii, perioadei de vegetaţie.
    Calcule și prognoze:
•    Prognoza rezervelor de umiditate în solului spre începutul lucrărilor de cîmp de primăvară
•    Prognozele termenilor începutuluii fazelor principale ale dezvoltare şi maturizare a culturilor agricole
•    Prognoza recoltei medii pe ţară la principalele culturi agricole (grîul de toamnă, porumbul, floarea-soarelui, sfecla de zahăr) cu anticipare dela 1 pînă la 3 luni
    Date cu privire la condiţiile iernării şi daunelor posibile la culturile de toamnă, pomicole şi viţei de vie
    Infrmaţii despre fenomenele periculoase pentru producţia agricolă şi tipul daunelor cauzate de ele, evaluarea mărimii daunelor
    Elaborarea buletinelor agrometeorologice pe decada și buletinelor anual.

Servicii oferite de către Direcția Monitoring Agrometeorologic

Datele agrometeorologice lunare şi anuale (temperatura solului pe terenurile agricole, temperatura solului la nivelul nodului de înfrăţire a culturilor de toamnă şi ierburi perene, umiditatea solului, adîncimea de îngheţ şi dezgheţ a solului, observaţii fenologice, elementele de producţie a culturilor agricole).
Datele agrometeorologice medii multianuale.
Caracterizarea agrometeorologică pe parcursul anului după sezoane.
Informaţii privind influenţa condiţiilor vremii asupra culturilor agricole, lucrărilor de cîmp, pentru orice perioadă de vegetaţie.
Informaţii despre fenomenele periculoase asupra producţiei agricole şi daunele provocate de acestea (secetă şi vînt uscat, îngheţurile în perioada de vegetaţie, grindină, averse, vînt, îngheţul semănăturilor). Participarea la evaluarea daunelor provocate de fenomenele menţionate.
Calcularea datelor trecerii temperaturii aerului prin 0, 5, 10, 15ºC.
Prezentarea datelor privind rezervele de umiditate productivă în stratul de sol pentru orice perioadă de dezvoltare a culturilor agricole.
Prezentarea informaţiei despre datele prognozate privind începutul fazelor de dezvoltare a culturilor agricole, sumele temperaturilor active şi efective a aerului.

Șef Direcția, Tatiana Mironova