13 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Centrul Meteorologic

Sarcinile principale ale Centrului:

 • organizarea, dezvoltarea şi dirijarea metodică a sistemului de stat al observaţiilor meteorologice şi agrometeorologice;
 • elaborarea prognozelor de interes public şi a avertismentelor privind fenomenele meteorologice nefavorabile, care se transmit regulat organelor administraţiei publice centrale şi locale, serviciilor mass-media;
 • asigurarea agenţilor economici cu informaţie specializată în baza contractelor încheiate conform planurilor-schemă coordonate de Ministerul Mediului;
 • controlul utilizării informaţiei meteorologice de către agenţii economici;
 • prezentarea la cerinţa persoanelor juridice şi fizice a informaţiei specializate, care confirmă fenomenele periculoase şi stihinice, amploarea şi intensitatea lor;
 • analiza sistematică, generalizarea condiţiilor meteorologice şi agrometeorologice create, perfectarea şi publicarea materialelor informative şi de regim şi asigurarea organelor administraţiei publice centrale şi locale, agenţilor economici şi a populaţiei cu informaţie metodică şi de regim;
 • efectuarea cercetărilor ştiinţifice şi aplicative în domeniul meteorologiei.

În structura Centrului sunt incluse următoarele Direcții:

 • Direcția Prognoze Meteorologice (DPM)
 • Direcția Meteorologie și Climatologie (DMC);
 • Direcția Monitoring Agrometeorologic (DMA);
 • Direcția Gestionarea Informaţiei(DGI);
 • Reţeaua Naţională de Observaţii Meteorologice (RNOM).
Șef al Centrului, Lidia TREȘCILO
Șef-adjunct al Centrului, Tatiana DABIJA