14 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Structura

&

Direcţia Finanţe şi Contabilitate reprezintă o subdiviziune structurală a Serviciul Hidrometeorologic de Stat al Ministerul Mediului.

Structura organizatorică a Direcţiei

Denumirea funcţiei

Numărul

de unităţi

Şef de Direcţie, Contabil-Şef

1

Şef adjunct de Direcţie, Contabil-Şef –adjunct

1

   

Contabilitatea

 
Specialist-coordonator 3
   

Secţia Planificarea şi marketing

 
Şef de secţie 1
Specialist-principal    2
Specialist-coordonator  1
   

Grupa aprovizionare

 
Specialist-principal 1
Specialist-coordonator  1
   

Total 

11

 

Direcția Finanțe și Contabilitate are în subordine urmatoarele structuri:

 

Contabilitate  este aflată în subordinea Directorului General Administrativ şi în coordonarea prorectorului responsabil cu planificarea şi alocarea resurselor. 
Secția  Contabilitate  îşi exercită atribuţiile în conformitate cu prevederile legale, respectându-se principiile unei bune gestiuni financiare, în special ale economiei şi  eficienţei cheltuielilor.
Aceasta este formată din:

 1. contabil-șef -1 unitate,
 2. contabil-șef adjunct- 1 unitate,
 3. specialist-coordonator-3 unități

Secţia Planificare şi Marketing ( în continuare - secţia) este o subdiviziune a Direcţiei Finanţe şi Contabilitate a Serviciului Hidrometeorologic de Stat, care efectuează planificarea curentă şi de perspectivă a activităţii Serviciului, întreprinde măsuri privind utilizarea efectivă a resurselor materiale, financiare şi umane.
Secţia este condusă de şeful secţiei şi se subordonează nemijlocit directorului Serviciului şi şefului Direcţiei Finanţe şi Contabilitate.
Secţia este formată din 4 unităţi:

 1. şeful secţiei – 1 unitate,
 2. specialist principal – 2 unităţi,
 3. specialist coordonator – 1 unitate

Secţia Aprovizionare ( în continuare - secţia) este o subdiviziune a Direcţiei Finanţe şi Contabilitate a Serviciului Hidrometeorologic de Stat, care efectuează stabilirea necesarului de aprovizionat, stabilirea in unele cazuri a furnizorilor, primirea si receptia marfurilor, eliberarea marfurilor de la depozit.
Secţia se subordonează nemijlocit directorului Serviciului şi şefului Direcţiei Finanţe şi Contabilitate.
Secţia este formată din 2 unităţi:

 1. specialist principal – 1 unitate,
 2. specialist coordonator – 1 unitate.