26 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Centrul de Suport Logistic

Centrul  de  suport logistic (în continuare Centrul) este  structura  Serviciului  Hidrometeorologic de Stat (în continuare – Serviciu), fără statut de persoană juridică, care coordonează, îndrumă şi controlează activităţile privind planificarea logistică şi investiţională, de administrare a patrimoniului, de asigurare tehnică a echipamentului hidrometeorologic, a mijloacelor de mobilitate şi tehnicii speciale, de dezvoltare tehnică, standardizare şi reglementări, la nivelul tuturor structurilor Serviciului.

Misiunea Centrului constă în realizarea unui sistem logistic modern de înzestrare a subdiviziunilor Serviciului cu bunuri materiale, adaptat conceptual, structural şi operativ la configuraţia şi misiunile specifice în scopul realizării obiectivelor de dezvoltare strategică a instituției:

 1. Coordonează, planifică, îndrumă, controlează, evaluează și răspunde de activitatea structurilor din cadrul Centrului, pe liniile de muncă specifice;
 2. Coordonează și gestionează activitatea investițională și logistică la nivelul Serviciului și prioritizează obiectivele și acțiunile de investiții în conformitate cu prevederile legale;
 3. Coordonează activitatea de administrare a patrimoniului la nivelul Serviciului;
 4. Coordonează și gestionează activitatea și gradul de înzestrare cu bunuri materiale la nivelul tuturor structurilor Serviciului;
 5. Întocmește specificațiile tehnice și caietele de sarcini pentru achizițiile de bunuri și servicii;
 6. Participă în comisiile de recepție a bunurilor materiale și serviciilor achiziționate, organizate la nivelul Serviciului;
 7. Asigură  funcționarea   continuă  a  mijloacelor  de  măsurare  metorologice  si  hidrologice  din  cadrul Serviciului;
 8. Participă la întocmirea specificațiilor tehnice și la derularea procedurilor de achiziție pentru bunuri de resortul mijloacelor de măsurare hidrometeorolgice;
 9. Administrează și gestionează sistemele de măsurare meteorologice și hidrologice din cadrul rețelei naționale din cadrul Serviciului;
 10. Efectuarea lucrărilor de profilaxie planificate, destinate pentru mentinerea sistemelor în stare de lucru conform recomandărilor producătorului;
 11. Organizează,  coordonează    și   controlează   activitatea    de   asigurare    tehnică  de  autovehicule, ambarcațiuni,  echipamente  specifice  hidrometeorologice, piese  de  schimb, scule  și accesorii etc., la nivelul tuturor structurilor Serviciului.

Contacte: mentenanta@meteo.gov.md