29 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Reţeaua Naţională de Monitoring Hidrometeorologic (RNMHM)

Rețeaua Națională de Monitoring Hidrologic

Rețeaua Națională de Monitoring Hidrologic (RNMH) a fost  instituită în scopul monitorizării  stării și evoluției  apelor de suprafață de pe teritoriul Republicii Moldova.

RNMH este alcătuită din 2 stații bazinele, Stația Hidrologică Nistru  (Ustia) și Stația  Hidrologică Prut  (Ungheni) și 22  de posturi hidrometrice,  în bazinul râului Nistru, 20  în bazinele râurilor Prut, Dunăre și Mării Negre.

Posturile hidrometrice din RNMH după modul de funcționare și dotare sunt de două categorii:

Post hidrometric Clasic - măsurătorile și observațiile hidrometeorologice se efectuează de către observator de două ori pe zi (08:00 și 20:00, în cazuri excepționale mai frecvent) și se înregistrează în Carnete Hidrologice;

Post hidrometric Automatizat - efectuează măsurătorile și observațiile hidrometeorologice în regim automatizat pe baza de senzori fără a fi implicat observatorul, datele colectate sunt transmise on-line la serverul aflat în sediul Serviciului Hidrometeorologic de Stat.

Informațiile  colectate în  RNMH servește  sursa  coerentă și operativă pentru factorii de decizie și este utilizată pentru efectuarea prognozelor hidrologice, sintetizarea datelor multianuale privind resursele şi regimul apelor de suprafață, pentru luarea deciziilor operative în domeniul prevenirii fenomenelor hidrologice periculoase, gospodăririi apelor, precum și pentru elaborarea planului de management al bazinelor hidrografice.

Rețeaua Națională de Monitoring Meteorologic

Reţeaua Naţională de Monitoring Meteorologice din Republica Moldova este compusă din 14 stații meteorologice și 32 posturi.

La Staţiile Meteorologice observaţiile se efectuază în orele 21, 00, 03, 06, 09, 12, 15 şi 18 (Timpul Mondial Greenwich - TMG) asupra următoarelor elemente meteorologice: presiunea atmosferică a aerului (la nivelul staţiei şi la nivelul mării); temperatura aerului (ordinară, maximă, minimă); umiditatea aerului (presiunea parţială a vaporilor de apă, umiditatea relativă, deficitul de saturaţie); vîntul (direcţia, viteza); distanţa vizibilităţii meteorologice; precipitaţiile; nebulozitatea (tipul şi înălţimea norilor); temperatura la suprafaţa solului (ordinară, maximă, minimă); temperatura solului la adîncime pe terenul fără vegetaţie (5, 10, 15 şi 20 cm); temperatura solului la adîncime pe terenul cu vegetaţie (0,20, 0,40, 0,80, 1,20, 1,60, 2,40 şi 3,20 m); stratul de zăpadă (grosimea, densitatea, rezerva de apă); fenomenele atmosferice.

În anul 2016 s-a efectuat modernizarea rețelei meteorologice naționale. La 14 stații meteorologice au fost instalate stații meteorologice automate noi, care măsoară toate caracteristicile meteorologice de bază, cît și cantitatea de precipitații.

La stația meteorologică Chișinău se efectuează observaţii actinometrice (radiaţia solară directă, difuză şi sumară, bilanţul radiativ şi albedoul suprafeţei subiacente).

Observaţiile meteorologice la posturi se efectuează la orele 06 şi 18 (TMG) asupra următoarelor elemente meteorologice: temperatura aerului (maximă, minimă); precipitaţiile; stratul de zăpadă (grosimea, densitatea, rezerva de apă); fenomenele atmosferice.

În anul 2016 în diferite raioane ale țării au fost instalate 35 de mini-stații automate, care măsoară temperatura și umiditatea aerului, temperatura solului la adîncime de 5 cm și cantitatea de precipitații.

Rețeaua Națională de Monitoring Agrometeorologic

Observațiile agrometeorologice din Moldova se efectuează la 13 stații meteorologice și la 17 posturi agrometeorologice.

La staţiile meteorologice şi posturile agrometeorologice din cadrul  Reţelei Naţionale de Observaţii se efectuează observaţii asupra următorilor parametri: temperatura în stratul de sol pe terenurile agricole, umiditatea solului, observaţii şi măsurări asupra stării solului şi stratului de zăpadă în perioada rece, fazele de dezvoltare a culturilor agricole, observaţii asupra stării culturii agricole prin determinarea, determinarea elementelor de  producţie a culturilor agricole, analiza elementelor de producţie a culturilor agricole, observaţii asupra culturilor agricole în perioada rece, observaţii asupra gradului de vătămare a semănăturilor în rezultatul fenomenelor meteorologice nefavorabile, dăunătorilor agricoli şi bolilor, observaţii asupra efectuării lucrărilor de cîmp, estimarea generală vizuală asupra stării de vegetaţie a culturilor agricole și estimarea cantitativă a stării de vegetaţie a culturilor agricole.