28 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Managementul Calităţii

      Pentru a funcționa cu succes, Direcția Monitoring a Calității Mediului a implementat şi a stabilit un sistem de management al calității pentru activitatea sa. Acesta se documentează şi se menţine, îmbunătățind/perfecționînd continuu eficacitatea, în conformitate cu cerințele standardului ISO/CEI 17025:2005, în scopul respectării practicii profesionale stabilite de către cerințele Centrului Național de Acreditare.
       Sistemul de Management are la bază următoarele obiective:
•    Formularea clară a politicii calităţii;
•   Motivarea și perfecționarea continuă a nivelului de practică profesională a personalului care participă la realizarea încercărilor, familiarizarea acestuia cu documentaţia referitoare la Sistemul de Management și implementarea politicilor şi procedurilor în activitatea acestuia;
•    Cunoaşterea şi respectarea documentelor normative şi legislative în vigoare;
•    Asigurarea cu echipament de eşantionare, măsurare şi încercare, precum şi crearea condiţiilor de mediu optime realizării încercărilor;
•    Sporirea continuă a performanțelor și a satisfacției clienților și a altor parți cointeresate;
•    Efectuarea analizei periodice a sistemului de management, cu scopul îmbunătăţirii acestuia;
•    Dezvoltarea armonioasă, multilaterală şi integrală a Direcţiei în raliere cu normele, standardele şi cerinţele internaţionale;
•    Acreditarea laboratoarelor de încercări şi respectarea cerinţelor Centrului Naţional de Acreditare.
    Documentaţia Sistemului de Management al Calităţii este reprezentată prin Manualul calităţii, proceduri ale sistemului de management (PSM), proceduri operaționale (PO), documente necesare pentru a asigura planificarea şi controlul eficient al activității (înregistrări ale calităţii), documente normative și ghiduri.

         Contacte:


        Managerul Calităţii               Valentina Iurcu              tel: (022) 57-38-16
                                                                                              e-mail: dmcm.manager.calitate@gmail.com