14 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Centrul Monitoring al Calităţii Solului

     Centrul de Monitoring al Calităţii Solului (CMCS) activează o perioadă de circa 30 de ani. Este acreditat  în sistemul naţional de acreditare al Republicii Moldova şi corespunde cerinţelor SR SM EN 17025:2006.
CMCS urmăreşte dinamica poluării solului şi posedă o reţea de monitorizare a terenurilor agricole, terenurilor din zonele de recreare, din preajma obiectilor industriale, solurilor situate în apropierea drumurilor cu intensitate de circulaţie diferită, terenurilor de fond ce n-au fost supuse poluării antropogene, solurilor din vecinătatea depozitelor cu pesticide, terenurilor adiacente substaţiilor sistemului electroenergetic contaminate cu BPC-uri, aluviunilor acvatice din bazinele situate pe teritoriul RM, cît şi studierea migrării poluanţilor.
     Monitorizarea se efectuează pe intervale de 4-5 ani în scopul determinării:
•  Poluanţilor organici – poluanţi organici persistenţi (pesticide organoclorurate, organofosforice, pesticide de tip simtriazin), bifenili policloruraţi, hidrocarburi poliaromatice, compuşi organici volatili şi produse petroliere etc.;
•    Poluanţi anorganici – formele totale şi mobile ale metalelor grele, nitraţi, fosfaţi, sulfaţi etc.;
•    Electroconductibilitatea (salinitatea) şi aciditatea solului;
•   Caracteristicilor fertilităţii solului, ce includ analiza următorilor parametri agrochimici: substanţe organice (humus); aciditatea de schimb şi pH extractului apos; macroelemente (azot total, azot nitric, azot amoniacal, fosfor mobil şi total, potasiu mobil, calciul şi magneziul de schimb); microelemente - cupru mobil, zinc mobil, mangan mobil.
      CMCS este dotat cu echipament modern ce permite utilizarea metodelor performante de analiză:
•    HP 6890 – cromatograf ce efectuează analiza prin intermediul Detectorului Captare de Electroni (ECD), Detector Azot Fosfor (NPD) şi Detector de Ionizare în Flacără (FID);
•    AT 7890 A – cromatograf dotat cu Detector Selectiv de Masă;
•    AT 1200 – cromatografie în fază lichidă cu detecţie prin spectrometrie în domeniul ultraviolet – vizibil;
•    SOLAAR 969, SOLAAR 969Z – absorbţie atomică în flacără şi în chiuvete de grafit.
    Cercetarea tuturor parametrilor se efectuează în conformitate cu actele normative în vigoare (ISO, EPA, МУ, ГОСТ etc.). Calificarea înaltă a angajaţilor, care au trecut stagierea în instituţiile de profil europene, cît şi dotarea laboratoarelor cu tehnică performantă asigură o veridicitate şi o precizie înaltă a rezultatelor.
    Pentru asigurarea autenticităţii datelor obţinute, CMCS participă la exerciţiile de intercomparare în determinarea compuşilor organocloruraţi, organizate în cadrul UNEP’s Regional Seas Programme.
     În conformitate cu Hotărîrea guvernului nr. 81 din 2 februarie 2009 şi Regulamentul privind BPC, aprobat prin această hotărîre, în prezent în Republica Moldova se desfăşoară lucrările de inventariere la scară naţională a BPC la care participă şi CMCS.
      Mai mult de 10 ani centrul participă la diverse proiecte printre care:
•  1997 – 1998 – EU TACIS project “Accident Emergency Warning System and Monitoring Laboratory and Information Management for the Ukrainian and Moldavian Parts of the Danube River Basin”
•  1999 – 2000 – EU TACIS Project EnvReg 9701 “Prut River Water Management”
•  1999 – 2000 – EU TACIS Project EnvReg 9705 “Vulcanesti Pesticide Dump Site Investigation”, Component 2.
•  2000 – 2001 – EU TACIS Project “Prut River Tributaries”
•  2002 – 2004 – GEF-PPG Project TF051208 “Enabling Activities Related to the Implementation of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants in the Republic of Moldova”
•  2005 – 2007 – GEF Persistent Organic Pollutants (POPs) Stockpiles Management and Distraction Project, Moldova
    În conformitate cu Convenţia de la Stockholm, CMCS se ocupă de monitorizarea poluanţilor organici persistenţi (POPs), ce are ca scop protecţia  mediului ambiant şi a sănătăţii populaţiei.

Contacte:
 
Şeful CMCS               Anna Cumanova                  - tel: (022) 76-68-77
                                                                        e-mail: ana.cumanova@meteo.gov.md
                                                                        calitate_sol@meteo.gov.md