12 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

SECŢIA MONITORING AL CALITĂŢII AERULUI ATMOSFERIC (SMCAA, MUN. BĂLŢI)

    Secţiei Monitoring al Calităţii Aerului Atmosferic  (SMCAA, mun. Bălţi) din cadrul CMCAARM  efectuează observaţii privind calitatea aerului atmosferic la 2 posturi staționare de observaţii – POP nr. 1 din str. Ştefan cel Mare, 140 și POP nr. 3 din str. Cicicalo, 8, unde prelevează şi analizează  probe de aer conform a 6 indici:  pulberi totale , dioxid de sulf, dioxid de azot, aldehidă formică, sulfați solubili și fenol.
   Sistematic  la posturi se realizează  testări de control pentru respectarea termenilor de prelevare a probelor.
La POP nr.1 (str. Ştefan cel Mare,140) se colectează  mostre de  precipitaţii care ulterior, în cadrul laboratorului  CMCAARM, mun. Chișinău  sunt supuse analizelor pentru determinarea  metalelor  grele, poluanţilor organici persistenţi şi compoziţiei  chimice.  Zilnic se completează  baza de date cu informaţia primară curentă şi se transmite  către   Secția Prognoze a Poluării Aerului Atmosferic.

Contacte                       

Şef SMCAA, mun. Bălţi         Liudmila Bondarenco  -tel: 0231-9-32-04