14 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Centrul de Analize Fizico-Chimice

    Centrul de Analize Fizico-Chimice (CAFC)  este o subdiviziune  operativă  şi efectuează analize fizico-chimice asupra poluării solului, apelor de suprafaţă, precipitaţiilor atmosferice, sedimentelor din obiectele acvatice şi uleiurilor din transformatoarele şi condensatoarele sistemului electroenergetic al Republicii Moldova
  Centrul efectuează analizele cromatografice şi spectrometrice de determinare în componentele mediului:
•    ale pesticidelor organoclorurate (POC),
•    bifenililor policloruraţi (BPC),
•    hidrocarburilor poliaromatice (PAH),
•    compuşilor organici volatili (VOC),
•    poluanţilor incluşi în Directiva Cadru UE privind Apa (Water Frame Directive),
•    a substanţelor prioritare incluse în Convenţia de la Stockholm,
•    metalelor grele.
    CAFC este dotat cu echipament modern ce permite utilizarea metodelor performante de analiză:
•  HP 6890 – cromatograf de gaz ce efectuează analiza prin intermediul Detectorului cu captură de electroni (micro-ECD),   Detectorului termoionic  (NPD) şi Detectorului de Ionizare în Flacără (FID);
•    Agilent 7890 A – gaz-cromatograf cu Detector Selectiv de Masă 5975C;
•  AT 1200 – cromatograf lichid de înaltă performanţă cu detectorul de fluorescenţă şi detectorul în domeniul UV-VIS  „diod array” (DAD);
•    SOLAAR 969 – spectrometru de absorbţie atomică în flacără;
•    SOLAAR 969Z - spectrometru cu atomizare electrotermică în chiuvete de grafit;
•    ANALYTIKJENA - analizator de mercur.
   Pentru asigurarea autenticităţii datelor obţinute, CAFC participă la încercări interlaboratoare de competenţă la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional organizate în cadrul Convenţiei de la Stockholm, Convenţiei pentru protecţia fluviului Dunărea, Convenţiei privind poluarea atmosferică transfrontieră a aerului pe distanţe lungi. Totodată, se analizează posibilităţile de extindere a listei de poluanţi analizaţi.
    Activitatea Centrului se efectuează în conformitate cu actele normative în vigoare (ISO, EN,GOST etc.). Atît calificarea înaltă a angajaţilor, care au participat la stagieri în instituţiile de profil europene, cît şi dotarea laboratoarelor cu tehnică modernă cu performantă înaltă, asigură o veridicitate şi o precizie înaltă a rezultatelor investigaţiilor.

Contacte:  

                                
Şeful CAFC              Olga Mihni             - tel: (022) 76-68-77
                                                              e-mail:  analiza@meteo.gov.md