15 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Monitoring al Calităţii Mediului

     Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului (DMCM) din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat efectuează monitoringul ecologic privind calitatea componentelor mediului (ape de suprafaţă, aer, sol, aluviuni acvatice, precipitaţii atmosferice, nivelul debitului dozei ambientale a radiaţiei gama, etc.) în baza unei reţele ample de supraveghere amplasată pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Sistemul naţional de monitoring privind calitatea mediului a fost înfiinţat în anii ‘60 a secolului trecut, însă observaţiile cu caracter sistematic au început a fi realizate în anii 80, avînd în prezent drept obiective prioritare:
•    monitorizarea calităţii mediului şi determinarea nivelului de poluare;
•    depistarea cazurilor de poluare excepţională a apelor de suprafaţă, aerului şi  solului;
•    prevenirea şi reducerea efectelor negative asupra  mediului  ambiant  şi populaţiei;
•    înştiinţarea în regim de urgenţă a organelor cu funcţii de luare a deciziilor privind gradul excepţional de poluare a mediului;
•    familiarizarea sistematică a publicului privind calitatea mediului.
Dispunînd de un potenţial uman şi tehnic adecvat, precum şi fiind deţinătorul Certificatului de Acreditare Nr. LÎ - 023 (nr. anterior LÎ 01 220) din 21 februarie, anul 2014 în conformitate cu cerinţele standardului internaţional ISO/CEI 17025, obţinut în baza evaluării de către Centrul Naţional de Acreditare în domeniul Evaluării Conformităţii Produselor al Republicii Moldova, DMCM include 7 subdiviziuni:
•    Grupul de expediţie (GE);
•    Centrul Monitoring al Calităţii Apelor de Suprafaţă (CMCAS);
•    Centrul Monitoring al Calităţii Solului (CMCS);
•    Centrul Monitoring al Calităţii Aerului Atmosferic şi Radioactivităţii Mediului (CMCAARM)
•    Centrul de Analize Fizico-Chimice (CAFC);
•    Centrul Monitoring Ecologic Integrat şi Management Informaţional (CMEIMI).
                                    Organigrama Direcţiei Monitoring al Calităţii Mediului
Actualmente sistemul naţional de monitoring contribuie la soluţionarea celor mai stringente probleme ce ţin de calitatea mediului, la integrarea aspectelor de mediu în sectoarele economiei şi promovarea dezvoltării durabile.
Subdiviziunile DMCM activează în cadrul:
•    Convenţiei de cooperare pentru protejarea şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea;    
•    Convenţiei de la  Stocholm privind Poluanţii Organici Persistenţi;
•    Convenţiei privind Efectele Transfrontaliere ale Accidentelor Industriale;
•    Convenţiei privind poluarea atmosferică transfrontieră a aerului pe distanţe lungi,  cît şi în conformitate cu Acordurile Bilaterale de colaborare cu diverse organizaţii şi instituţii din Republica Moldova şi din statele vecine.
    DMCM acordă tuturor instituţiilor sau persoanelor fizice cointeresate, în termeni şi la nivel calitativ, servicii privitor la:
•    gradul de poluare al apelor de suprafaţă şi celor potabile;
•    gradul de poluare şi fertilitatea solului;
•    gradul de poluare al aerului atmosferic;
•    nivelul fondului radioactiv în componentele mediului.

   Contacte:
 
    Şef al Direcţiei                            Gavril Gîlcă                    - tel: (022) 76-68-55      
                                                                                           e-mail: gavril.gilca@meteo.gov.md
  
    Şef-adjunct al Direcţiei             Natalia Zgîrcu                    - tel: (022) 76-24-66       
                                                                                           e-mail: nataliaracovet1901@yahoo.com