26 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Administrația

Serviciul Hidrometeorologic de Stat este o instituţie publică din subordinea Ministerului Mediului, activitatea căruia este reglementată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.401 din 3 aprilie 2003 "Despre unele aspecte privind activitatea hidrometeorologică în Republica Moldova".

Administrarea  Serviciului  este asigurată de către directorul acestuia, numit în funcţie de către Guvern conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.401 din 3 aprilie 2003.

În formula actuală Serviciul întruneşte trei domenii principale de activitate şi are un efectiv limită în număr de 369 unităţi: 

Directorul are un prim-vicedirector şi un vicedirector, numiţi şi eliberaţi din funcţie de către Ministerul Mediului.

Organul suprem de conducere al Serviciului este Consiliul Tehnico-Ştiinţific, în frunte cu directorul Serviciului Hidrometeorologic de Stat.

În conformitate cu Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.210-XIII din 29 iulie 1994, Republica Moldova a aderat la Organizaţia Meteorologică Mondială, iar directorul Serviciului este reprezentant al ţării în cadrul acestei organizaţii.

Specialiştii Serviciului participă la programele şi proiectele Consiliului Interstatal pentru Hidrometeorologie al CSI conform Acordului de colaborare în domeniul hidrometeorologiei, semnat de către Republica Moldova la 8 februarie 1992.

Sarcinile principale ale Serviciului

 1. Efectuarea monitoringului stării şi evoluţiei condiţiilor hidrometeorologice şi a calităţii mediului ambiant în scopul protecţiei populaţiei şi ramurilor economiei naţionale contra fenomenelor hidrometeorologice periculoase, stihinice şi a nivelului înalt de poluare a mediului ambiant;
 2. Elaborarea prognozelor meteorologice, agrometeorologice, hidrologice, precum şi despre nivelul poluării mediului ambiant;
 3. Elaborarea avertizărilor privind declanşarea fenomenelor hidrometeorologice şi stihinice, precum şi despre nivelul înalt al poluării mediului ambiant;
 4. Asigurarea populaţiei, organelor administraţiei publice centrale şi locale, agenţilor economici, apărării naţionale cu informaţie hidrometeorologică şi despre calitatea mediului ambiant;
 5. Constituirea şi gestionarea Fondului Naţional de Date Hidrometeorologice, necesar pentru fundamentarea hidrometeorologică a proiectării, executării şi exploatării diverselor obiective social-economice şi pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare pe termen lung a economiei naţionale;
 6. Participarea la schimbul de informaţii în cadrul sistemului mondial de observaţii hidrometeorologice şi îndeplinirea obligaţiunilor care rezultă din convenţiile şi acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Contacte:
Director adjunct interimar Mihail Grigoraș
tel: (022) 77-35-11
e-mail: hidrometeo@meteo.gov.md