7 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Cooperare

Activitatea internaţională

     Cooperarea internaţională este esenţială pentru dezvoltarea meteorologiei, hidrologiei şi monitoringului calităţii mediului. Desfăşurarea activităţilor în aceste domenii este imposibilă fără schimbul internaţional operativ de date şi produse hidrometeorologice, precum şi de informaţii privind calitatea mediului. În scopul integrării principiilor dezvoltării durabile în politicile şi programele guvernamentale, Republica Moldova depune eforturi sporite pentru implementarea prevederilor convenţiilor internaţionale la care face parte.

     La rîndul său, Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) îşi orientează activităţile internaţionale în următoarele direcţii principale:

     Colaborarea cu serviciile hidrometeorologice naţionale se desfăşoară în cadrul acordurilor bilaterale. Mai intens se dezvoltă relaţiile cu serviciile hidrometeorologice ale statelor vecine.

     O importanţă deosebită pentru întărirea colaborării o au programele interguvernamentale de colaborare pe termen lung cu Ucraina şi România. În cadrul acestor acorduri şi programe se înfăptuieşte schimbul de informaţie hidrometeorologică operativă, se efectuează monitoringul asupra stării resurselor acvatice ale rîurilor de frontieră Nistru şi Prut.

 

        Organizaţia Meteorologică Mondială

        Convenţia ONU pentru Combaterea Deşertificării 

        Convenţia Comisiei Economice Europene a Naţiunilor Unite transfrontaliere ale accidentelor industriale

        Consiliul Interguvernamental pentru Schimbări Climatice

        Grupul pentru Observaţii Terestre 

        Comisia internaţională pentru protecţia rîului Dunărea

        Consiliului Interstatal pentru Hidrometeorologie al CSI 

        Strategia Internaţională ONU pentru Reducerea Dezastrelor

        Conferinţa Informală a Directorilor Serviciilor Naţionale Hidrologice şi Meteorologice din ţările Europei de Sud-Est

    Contacte:  

    Şefa Secţiei       Natalia Efros       tel:  (022)773529     e-mail: international@meteo.gov.md