28 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Cooperare

Activitatea internaţională

     Cooperarea internaţională este esenţială pentru dezvoltarea meteorologiei și hidrologiei. Desfăşurarea activităţilor în aceste domenii este imposibilă fără schimbul internaţional operativ de date şi produse hidrometeorologice. În scopul integrării principiilor dezvoltării durabile în politicile şi programele guvernamentale, Republica Moldova depune eforturi sporite pentru implementarea prevederilor convenţiilor internaţionale la care face parte.

     La rîndul său, Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) îşi orientează activităţile internaţionale în următoarele direcţii principale:

     Colaborarea cu serviciile hidrometeorologice naţionale se desfăşoară în cadrul acordurilor bilaterale. Mai intens se dezvoltă relaţiile cu serviciile hidrometeorologice ale statelor vecine.

     O importanţă deosebită pentru întărirea colaborării o au programele interguvernamentale de colaborare pe termen lung cu Ucraina şi România. În cadrul acestor acorduri şi programe se înfăptuieşte schimbul de informaţie hidrometeorologică operativă, se efectuează monitoringul asupra stării resurselor acvatice ale rîurilor de frontieră Nistru şi Prut.

Organizaţia Meteorologică Mondială

     Convenţia ONU pentru Combaterea Deşertificării 

     Grupul pentru Observaţii Terestre 

     Comisia internaţională pentru protecţia rîului Dunărea

     Consiliului Interstatal pentru Hidrometeorologie al CSI 

     Conferinţa Informală a Directorilor Serviciilor Naţionale Hidrologice şi Meteorologice din ţările Europei de Sud-Est

Contacte:        tel:  (022)773529     e-mail: international@meteo.gov.md