14 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

D

A B C D E F G H I Î L M N O P R S T U V Z

Date climatice – date cu privire la elementele de bază ale climei, care sunt prezentate sub formă de tabele, hărţi, diagrame şi diferite analize statistice rezultînd din observaţii pe o perioadă îndelungată.

Debit – volumul de apă care trece (se scurge) printr-o secţiune transversală a unui curs de apă (rîu sau canal) într-o unitate de timp.

Debit deversat (evacuat, descărcat) – debitul care iese dintr-un lac de acumulare sau dintr-un curs de apă printr-o deschidere sau loc de trecere, prin care se scurge.

Debitul dozei – rata expunerii la radiaţii ionizante în termeni de doză absorbită sau de doză echivalentă, exprimată în unităţile Sv/h (Sievert/oră).

Debitul unui curs de apă – volumul de apă care se scurge în rîu într-o perioadă de timp (decadă, sezon, an) raportat la valoare medie (normala, norma) acestei perioade. Se exprimă în %.

Decametru geopotenţial – 10 metri geopotenţiali.

Deficit de saturaţie (al punctului de rouă) – diferenţa, în grade, dintre temperatura aerului şi temperatura punctului de rouă.

Densitatea zăpezii – masa de zăpadă, inclusiv cea a apei lichide conţinute în eşantion, pe unitatea de volum, care include şi golurile de aer natural.

Depuneri atmosferice – pulbere sedimentară şi aerosoli antrenaţi de impurităţi şi ape meteorice, ce se depun pe suprafaţa solului. Unitatea de măsură pentru depunerile atmosferice este Bq/m2.

Depresiunea barică a Mării Negre – zonă de presiune atmosferică scăzută care îşi intensifică activitatea îndeosebi în perioada rece a anului în bazinul Mării Negre.

Descărcare electrică – tip de fulger care se prezintă sub formă de linii sinuoase adesea ramificate, plecînd de la un canal principal, bine marcat, care rezultă dintr-un nor orajos.

Deversare de apă (deversarea apei) – scurgere de apă dintr-un rezervor (lac de acumulare) peste sau printr-un evacuator.

Direcţia vîntului – direcţia de unde bate vîntul, care se exprimă fie în puncte cardinale, fie în grade (de la 0° la 360°).

Dorsală anticiclonică – formaţiune barică alungită, de presiune ridicată, cu izobare în formă de U, asociată unui anticiclon. Presiunea creşte dinspre periferie către axa dorsalei, de la care vînturile diverg. O caracteristică a dorsalei anticiclonice este existenţa curenţilor descendenţi, care determină un cer senin.

Doză – mărimea prin care se evaluează nivelul iradierii substanţei vii şi efectele asupra ei.

Doză gama – mărime utilizată pentru reprezentarea efectului biologic al radiaţiei γ (gama) asupra materiei, fiind definită ca energia cedată de radiaţie (în cazul acesta radiaţia γ) unităţii de masă de substanţă asupra căreia acţionează.

Durata totală a viiturii pluviale – intervalul de timp dintre începutul şi sfîrşitul scurgerii produse de o aversă.