23 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Cercetări Climatice

Evaluarea resurselor climatice ale precipitațiilor atmosferice pe teritoriul republicii moldova prin prisma schimbărilor climatice

Regimul de umiditate al teritoriului se caracterizează predominant prin cantitatea și variabilitatea precipitațiilor atmosferice, din care cele mai importante, ca resurse climatice, sunt cele căzute în formă de ploi și ninsori. În literatura de specialitate precipitațiile atmosferice din Republica Moldova și teritoriile aferente, sunt foarte bine analizate sub toate aspectele în monografii [2, 7, 12, 14], articole științifice, rapoarte s.a. continuare...

Evaluarea resurselor climatice solare pe teritoriul RM prin prisma schimbărilor climatice

Radiația solară este una din principalele surse de energie regenerabile, folosirea căreia nu este asociată cu impact negativ asupra mediului. Din aceste considerente energetica solară satisface totalmente dezvoltarea durabilă a societății asigurând o utilizare rațională a resurselor naturale și dezvoltarea tehnologiilor energetic eficiente în condițiile schimbările climatice, iar evaluarea resurselor climatice a radiației solare are nu doar un caracter fundamental dar și aplicativ. continuare...

Evaluarea resurselor climatice eoliene pe teritoriul RM prin prisma schimbărilor climatice

Resursele climatice eoliene ale Republicii Moldova au fost studiate și descrise în publicații științifice fundamentale, realizate în ultimele decenii prin prisma potențialului energetic [6, 8, 9] sau a caracteristicilor spațio-temporale[7]. În prezenta lucrare ne-am propus o evaluare a modificărilor resurselor climatice eoliene prin prisma schimbărilor climatice, o analiză a evoluției în timp a principalilor indicatori – direcția, viteza vântului și calmul continuare...