14 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Cercetări Climatice

Batimetria Prutului în cursul inferior, octombrie 2023

Postere schimbări climatice

Modificarea resurselor de apă pe teritoriul Republicii Moldova

Reieșind din clasificarea resurselor de apă în resurse de apă în naturale, reale, disponibile și ecologice, în prezentul studiu s-a propus evaluarea modificării resurselor de apă reale (care coincid cu cele măsurate) continuare...

EVALUAREA POTENȚIALULUI HIDROLOGIC AL RÂULUI CAMENCA ÎN SCOPUL NATURALIZĂRII SCURGERII ÎN CURSUL INFERIOR

Impactul factorului uman asupra resurselor de apă a fost permanent în creștere pe tot teritoriul populat de oameni. Considerăm că în Republica Moldova presiunea antropică asupra râurilor, în special a cursurilor de apă mici și, în mod special, în ultimii 70 ani continuare...

GHID CLIMATIC AL REPUBLICII MOLDOVA

Ghidul științific aplicativ privind clima Republicii Moldova a fost elaborat de Serviciul Hidrometeorologic de Stat din subordinea Ministerului Mediului, conform unui program și metodologie unificate. Coordonarea generală științifică și organizatorică a lucrărilor a fost efectuată sub redacția conducerii Serviciului Hidrometeorologic de Stat (M. Grigoraș și L.Treșcilo). Îndrumarea organizatorică și metodologică a fost efectuată de către Direcția meteorologie și climatologie a SHS (T. Bugaeva, T.Stamatova, Gh. Bejenaru) continuare...

National Drought Plan of the Republic of Moldova

The Republic of Moldova is a small-sized, landlocked country with a total land area of 33,846 km. sq. and a population of 3.5 mln. (as of January, 2018). Located in the South-Eastern part of Europe, Moldova has a temperate continental climate and high productivity agricultural soils continuare...

Evaluarea resurselor climatice ale precipitațiilor atmosferice pe teritoriul Republicii Moldova prin prisma schimbărilor climatice

Regimul de umiditate al teritoriului se caracterizează predominant prin cantitatea și variabilitatea precipitațiilor atmosferice, din care cele mai importante, ca resurse climatice, sunt cele căzute în formă de ploi și ninsori. În literatura de specialitate precipitațiile atmosferice din Republica Moldova și teritoriile aferente, sunt foarte bine analizate sub toate aspectele în monografii [2, 7, 12, 14], articole științifice, rapoarte s.a. continuare...

Evaluarea resurselor climatice solare pe teritoriul RM prin prisma schimbărilor climatice

Radiația solară este una din principalele surse de energie regenerabile, folosirea căreia nu este asociată cu impact negativ asupra mediului. Din aceste considerente energetica solară satisface totalmente dezvoltarea durabilă a societății asigurând o utilizare rațională a resurselor naturale și dezvoltarea tehnologiilor energetic eficiente în condițiile schimbările climatice, iar evaluarea resurselor climatice a radiației solare are nu doar un caracter fundamental dar și aplicativ continuare...

Evaluarea resurselor climatice eoliene pe teritoriul RM prin prisma schimbărilor climatice

Resursele climatice eoliene ale Republicii Moldova au fost studiate și descrise în publicații științifice fundamentale, realizate în ultimele decenii prin prisma potențialului energetic [6, 8, 9] sau a caracteristicilor spațio-temporale[7]. În prezenta lucrare ne-am propus o evaluare a modificărilor resurselor climatice eoliene prin prisma schimbărilor climatice, o analiză a evoluției în timp a principalilor indicatori – direcția, viteza vântului și calmul continuare...