5 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Caracterizarea climatică şi agroclimatică a lunii martie pe teritoriul Republicii Moldova

Pe parcursul lunii martie are loc creşterea temperaturii medii lunare a aerului cu 4-5ºC faţă de luna februarie. Valorile ei medii variază între +2ºC în nordul țării şi +4ºC în sudul ei. Pentru toată perioada de măsurători instrumentale cea mai rece a fost luna martie în anul 1952 – temperatura medie lunară a aerului a oscilat între -3,7ºC şi -6,1ºC. În anii 1990 și 2017 luna martie a fost cea mai caldă – temperatura medie lunară a aerului a variat între +6,9ºC și +9,0ºC. Trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin 0ºC în direcţia creşterii ei se semnalează pe teritoriul țării în fond în perioada 27 februarie – 11 martie. 
Valorile medii zilnice ale temperaturii aerului pe parcursul lunii oscilează între -13..-16ºC (1987) şi +15..+18ºC (2002, 2017). Minima absolută a temperaturii aerului pentru întreaga perioadă de observaţii constituie -25,8ºC (Bravicea, 4 martie 1955), iar maxima absolută – +27,9ºC (Comrat, 1926).
În luna martie cantitatea medie a precipitaţiilor căzute constituie în teritoriu 25-40 mm, iar numărul zilelor cu precipitaţii – de la 8 până la 12. Conform datelor observaţiilor multianuale, cea mai mare cantitate lunară de precipitaţii a fost de 168 mm (Edineţ, 1940), iar maxima zilnică – 70 mm (Ştefan-Vodă, 2002).
Stratul de zăpadă se menţine în cea mai mare parte a teritoriului în medie până la mijlocul lunii martie, iar în nordul țării – până la 28 martie. Grosimea lui medie decadică oscilează în teritoriu între 2 şi 11 cm, iar cea mai mare grosime a lui pe platformele meteorologice a atins în unele zile 97 cm (Briceni, 10 martie 1973).
În luna martie sunt posibile următoarele fenomene: ceață (în medie 2-6 zile), depuneri de chiciură şi polei (1-3 zile), gheţuş (circa 5 zile) şi viscole (1 zi). Se pot semnala descărcări electrice, dar probabilitatea lor este mică (nu mai mult de 2-4 cazuri în 10 ani).
Dintre fenomenele meteorologice periculoase cel mai mare pericol în luna martie îl prezintă vânturile puternice şi ninsorile abundente. Ele se semnalează în medie o dată în 6 ani. Sunt posibile, de asemenea, depuneri intensive de polei (în medie o dată în 20 ani) şi viscole puternice (în medie o dată în 40 ani).
Dezgheţul solului până la adâncimea de 30 cm se semnalează, de obicei, în intervalul 10-17 martie, dezgheţul total în intervalul – 11-20 martie. Zvântarea solului până la consistenţă plastic moale se constată, în general, în perioada 18-28 martie, fiind un indice al termenelor optimal pentru începutul prelucrării solului în perioada premergătoare semănatului.
Reluarea vegetaţiei culturilor de toamnă pe teritoriul țării are loc în medie în intervalul 16-25 martie. În primăverile foarte timpurii vegetaţia poate fi reluată la sfârşitul lunii februarie, în cele târzii – la mijlocul lunii aprilie. Rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m la momentul reluării vegetaţiei culturilor de toamnă, sunt în general bune (140-160 mm) pe o mare parte a teritoriului, în raioanele extreme de sud – satisfăcătoare (125-135 mm). Asemenea rezerve de umezeală asigură  creşterea energică a culturilor de toamnă. În unele primăveri, deosebit de aride, rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m sunt insuficiente şi constituie 60-70 mm.
Condiţiile favorabile pentru începutul semănatului culturilor timpurii de primăvară (orz şi ovăs) apar atunci când temperatura medie zilnică a aerului (la data semănatului) constituie cel puțin +5°C, solul are consistenţă plastic moale şi se încălzeşte până la +5..+6°C. Asemenea condiţii pe teritoriul țării se creează aproape anual (în 75% ani) la sfârşitul lunii martie – începutul lunii aprilie. În această perioadă rezervele medii multianuale de umezeală productivă în stratul arabil al solului, constituie, în fond, în sudul țării 25-30 mm, în restul teritoriului – 35-40 mm. În primăverile timpurii semănatul culturilor cerealiere de primăvară începe la sfârşitul lunii februarie – începutul lunii martie, în cele târzii – în decada a doua a lunii aprilie.
Plantaţiile multianuale reiau vegetaţia, de obicei, în perioada 23 martie – 4 aprilie (odată cu trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin valoarea de +5°C). Către sfârşitul lunii martie la culturile pomicole are loc, de obicei, umflarea mugurilor florali, la viţa de vie – circulaţia sevei. În primăverile timpurii desfacerea mugurilor florali şi înflorirea caisului începe în intervalul 15-28 martie.