-0 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Buletin zilnic privind poluarea şi prognoza poluării aerului atmosferic în mun. Chişinău, Bălţi şi s. Mateuţi (r-nul Rezina)

     La situaţia din 17 ianuarie 2018, orele 12:00

         În ultimele 24 de ore influența fronturilor atmosferice, variația maselor de aer și precipitațiile în fază mixtă au contribuit la dispersia poluanților din aer, doar în mun. Bălți s-au atestat depășiri ale normelor sanitare pentru perioade scurte de timp.
         Pe 16 ianuarie în mun. Chişinău, Bălţi şi s. Mateuţi (r-nul Rezina) nivelul poluării aerului, conform evaluării indicilor calităţii aerului atmosferic, s-a constatat ca redus.

        
           Concentraţia maximă momentană a depăşit norma sanitară:

  în mun. Bălți  pentru  fenol                                     – de 1,2 ori, str. Ștefan cel Mare,
                                                                                             la ora 1300 (16.01).                                         

                              

 

  DEBITUL DOZEI AMBIENTALE A RADIAŢIEI GAMA

            Conform  datelor colectate de la 7 staţii manuale și de la 5 stații automate, amplasate pe platformele meteorologice din teritoriul republicii, valorile debitului dozei ambientale a radiaţiei  gama  pe 16 ianuarie s-au  încadrat  în limitele  normei  admisibile, constituind                             0,10-0,17 μSv/h*.
* (limita de avertizare – 0,25 μSv/h),  (1 μSv/h ≈100 μR/h, [Sv]SI = Sievert).

Minima: 0,10 μSv/h (10 μR/h)  –  la staţia Chişinău în data de 16 ianuarie la ora 1200 și la staţiile Soroca, Leova  în data de 16 ianuarie la ora 2000  
Maxima: 0,17 μSv/h (17 μR/h) –  la staţia Bravicea  în data de 16 ianuarie  la ora 2000
                       

     PROGNOZA CALITĂŢII AERULUI ATMOSFERIC
     în intervalul 17.01 – 18.01.2018

             În intervalul dat influența fronturilor atmosferice, variația maselor de aer, precipitațiile prognozate și vântul din sectorul de vest moderat, izolat cu intensificări de până la 15-18 m/s vor contribui la dispersia poluanților din aer. Nu sunt excluse depășiri ale normelor sanitare pentru perioade scurte de timp.