Anunț de achiziționare a lucrărilor de reparații curente a Stației Meteorologice Briceni

Anunț de achiziționare a lucrărilor de reparații curente

  1. Denumirea lucrărilor solicitate:
    • Lucrări de reparatie și amenajare a clădirii Stației meteorologice Briceni, or. Briceni, str. Olimpică, 7 (conform caietului de sarcini, anexa nr.1)
  2. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
    • până la ora: [16:00]
    • până la data de: [20.04.2021]
  3. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: grigore.roic@meteo.gov.md

Documente atașate:

ACHIZIȚII PUBLICE