Administraţia  Meteorologie Hidrologie Monitoringul  Calităţii  Mediului Finanțe și Contabilitate

  ro en ru Principal                                               

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

Direcţia Hidrologie

 

|  Principală DH  |  CPH  |  CMH |  CMDH  |

      Centrul Prognoze Hidrologice

 

 Şef secţiei Cereş  Valentina

   

 

        Centrul Prognoze Hidrologice elaborează pentru organele administraţiei publice centrale şi locale, ramurile economiei naţionale şi populaţie următoarele produse:

 

       buletin hidrologic;

       prognoze de lungă durată privind:

    a) volumul şi termenii de început al apelor mari de primăvară;

    b) hidrografele viiturilor pluviale;

     prognoze de scurtă durată şi avertizări privind:

    a) nivelurile zilnice şi debitele de apă în rîurile Nistru şi  Prut;

    b) nivelurile maxime şi debitele de apă la trecerea apelor mari de primăvară şi viiturilor  pluviale;

    c) volumul viiturilor pluviale;

    d) data apariţiei gheţii plutitoare şi a podului de gheaţă;

    e) data spargerii gheţii pe rîuri;

   consultaţii despre posibila creştere a nivelului apei în rîurile mici ca urmare a precipitaţiilor prognozate.

            

        Informaţia este difuzată către consumator prin intermediul:

 

      1) Buletinului hidrologic, elaborat la trecerea viiturilor, apelor mari de primăvară, schimbarea bruscă a regimului de apă sau a celui de îngheţ al rîurilor;

      2) Formelor speciale de difuzare a prognozelor (informaţia despre termenii de început şi volumul viiturii de primăvară);

      3) Avertizărilor cu privire la fenomene hidrologice periculoase (transmise prin telefon, fax, telegraf şi cu ajutorul mass-media);

      4) Consultaţiilor despre caracteristicile prognozate ale regimului obiectelor de apă.

 

Contacte: 

 

Șef Centrului Prognoze Hidrologice         V. Cereș        tel: (022) 77-35-18   
                                                   
         e-mail:
valentina.ceres@meteo.gov.md
                                                   
                          
        hidro@meteo.gov.md

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ