Administraţia  Meteorologie Hidrologie Monitoringul  Calităţii  Mediului Finanțe și Contabilitate

ro en ru Principal                                       

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

Direcţia Hidrologie

 

Principală DH  |   CPH  |  CMH  |   CMDH

Centrul Management Date și Hidrografie

 

 

 

 

Hidrografia este o ramură a hidrologiei, care studiază hidrosfera sau o parte a ei, respectiv se ocupă cu studiul apelor de suprafață dintr-o regiune (rîuri, fluvii, lacuri, mări, oceane), cu descrierea legităților geografice de răspîndire a apelor de suprafață, determinind  legătura reciprocă a lor cu condițiile teritoriului, deasemenea regimul și însemnătatea economică, precum și  reprezentarea acestora pe hartă.

Centrul Management Date și Hidrografie, subdiviziune a Direcției Hidrologie, are o însemnatate deosebită. Subdiviziunea a fost inființată la mijlocul anilor șaptezeci ai secolului trecut drept Grupa de Hidrografie din cadrul Biroului Timpului, activînd cu mici întreruperi și modificări structurale pînă în prezent cu denumirea Centrul Management Date și Hidrografie.

Printre principalele scopuri și activitați ale Centrului Management Date și Hidrografie putem enumera:

1.      Studierea regimului hidrologic al rîurilor şi bazinelor hidrografice.

2.      Efectuarea lucrărilor hidrografice.

3.      Asigurarea și completarea Bazei de Date Hidrologice a Serviciului Hidrometeorologic de Stat.

 

Centrul Management Date și Hidrografie reprezintă activitatea de inventariere, clasificare, evidență și sinteză a datelor referitoare la rețeaua hidrografică, precum și a resurselor de apă.

Centrul Management Date și Hidrografie deține informația necesară pentru desfășurarea studiilor privind reglementarea resurselor de apă (alimentări cu apă, evacuări de ape, lucrări de amenajare sau de apărare împotriva inundațiilor), dar și de valorificare a potențialului hidric al apelor (hidroenergetic, piscicol, agrement, de transport pe ape etc.), în vederea gestionării complexe, eficiente și raționale a resurselor de apă de suprafață. Aceaste studii se pot efectua pe bazine hidrografice și la nivel național.

Toate datele hidrologice se arhivează în format electronic. Aceste date hidrologice sunt destinate organizaţiilor de proiectare, serviciilor de exploatare şi altor agenţi economici în scopul soluţionării problemelor practice la scară naţională şi pentru protecţia resurselor hidrologice ale Republicii Moldova.

Un aspect interesant al activității Centrului o reprezintă colaborarea cu alte instituții de profil de peste hotare, precum Institutul National de Meteorologie si Hidrologie din București (România), Institutul de Hidrologie de Stat din Kiev (Ucraina).

Observaţiile hidrometeorologice sistematice, efectuate pe teritoriul Republicii Moldova în decurs de 50-100 ani, au permis de a generaliza datele hidrologice şi de a le publica în îndrumare hidrologice, monografii, inclusiv:

1.      Anuarul Hidrologic,

2.      Datele Multianuale privind Resursele şi Regimul Apelor de Suprafaţă,

3.      Cadastrul de Stat al Apelor.

 

Contacte:

Şef al centrului  V. Gherghelegiu      tel: (022) 76-45-88   
                                                        e-mail:
veaceslav.gherghelegiu@meteo.gov.md
                                                   
               
hidro@meteo.gov.md

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ