Administraţia  Meteorologie Hidrologie Monitoringul  Calităţii  Mediului Finanțe și Contabilitate

ro en ru Principal                               

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

Direcţia Hidrologie

 

|  Principală DH |   CPH  |  CMH  |  CMDH  |

     Centrul Monitoring Hidrologic

 

                  

Centrul de Monitoring Hidrologic (CMH) constituie o subdiviziune de structură a Direcţiei Hidrologie al Serviciul Hidrometeorologic de Stat, principala activitate a cărui este de a asigura funcționalitatea structurală și coerentă a Rețelei Naționale de Monitoring Hidrologic.

 

 Rețeaua Națională de Monitoring Hidrologic (RNMH) a apelor de suprafață este alcătuită din 2 stații bazinale (stația Ungheni și stația Dubăsari) și 54 de posturi hidrologice, 30 în bazinul rîului Nistru, 24 în bazinele rîului Prut, Dunăre și Mării Negre.

 

 RNMH a stării cantitative a apelor de suprafaţă furnizează informațiile necesare pentru luarea deciziilor operative în domeniul prevenirii fenomenelor hidrologice periculoase,  gospodăririi apelor, precum și pentru elaborarea planului de management al bazinelor hidrografice.

 

Sarcinile de bază:

 

 •      Asigurarea furnizării datelor hidrologice coerente și operative pentru elaborarea prognozelor hidrologice, cît și a datelor anuale necesare elaborării Anuarului Hidrologic; 

   

 •     Pregătirea, aprovizionarea și modernizarea posturilor hidrologice cu utilajele noi necesare efectuării observațiilor hidrologice;

   

 •       Organizarea și efectuarea măsurătorilor de debit în comun cu reprezentanții Administrației Naționale Apele Române în cazul r. Prut și cu reprezentanții Centrului Hidrometeorologic al Ucrainei în cazul r. Nistru, conform programului de măsurători de debit;

   

 •        În cazuri de situații hidrologice excepționale (inundații), CMH intră în regim operativ, efectuînd ieșiri în teren cu scopul de a studia manifestarea fenomenului hidrologic, precum și efectuarea măsurătorilor de debit de urgență și frecvente cu scopul captării undei de viitură, nivelului maxim al apei, precum și pentru stabilirea zonelor de inundații 24/ 24 de ore, 7 zile din săptămînă.

   

   

  Contacte:                              tel     : (022) 76-45-88   
                                                  e-mail:
  hidro@meteo.gov.md
                                                     
                                  

 •  

    Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ