Hărţi privind nivelul de poluare a aerului atmosferic cu reflectare situaţiei ecologice favorabilă şi nefavorabilă a zonelor
mun. Chişinău
.

 

  

   

   2013               2014              2015          

 

                                             

Hărţile ecologice ale Chişinăului au fost elaborate de către Centrul de Cercetare şi GIS bazate pe investigaţiile zilnice efectuate în cadrul Centrul Monitoring al Calităţii Aerului Atmosferic şi Radioactivităţii Mediului a Direcţiei Monitoring a Calităţii Mediului şi reprezintă un set de hărţi care reflectă calitatea aerului din stratul de suprafată al atmosferei în diferite anotimpuri, astfel familiarizîndu-ne cu nivelul de poluare a aerului sectoarelor municipiului Chişinău.

Totodată, ţinînd cont de modificările periodice a situaţiei ecologice a municipiului Chişinău, hărţile respective nu întotdeauna reflectă informaţia reală a calităţii aerului într-un raion sau altul a oraşului.

 

Direcția Monitoring al Calității Mediului

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ