Home  |     Administraţia    |      Meteorologie    |     Hidrologie    |    Monitoringul  Calităţii  Mediului    |     Cercetare şi Dezvoltare    |      en|ru

                                                                                                                                                                                                                              

 

   Vremea curentă

   Prognoza    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologia şi unităţile de măsurare

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

  Instituţii naţionale şi internaţionale

     de profil

  Legislaţia

  Serviciile noastre

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Publicaţii

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 

 |Principală DM | CNPM | CMMC | CMA | CGI | RNOM | 

Centrul Monitoring Agrometeorologic

     

            Despre centru   Monitoringul agrometeorologic   Observaţii   Producţie   

 

 

Servicii oferite de Centrul Monitoring Agrometeorologic

 

  1. Datele agrometeorologice lunare şi anuale (temperatura solului pe terenurile agricole, temperatura solului la nivelul nodului de înfrăţire a culturilor de toamnă şi plantelor multianuale, umiditatea solului, adîncimea de îngheţ şi dezgheţ a solului, observaţii fenologice, elementele de producţie a culturilor agricole). 
  2. Datele agrometeorologice medii multianuale. 
  3. Caracterizarea agrometeorologică pe parcursul anului după sezoane. 
  4. Informaţii privind influenţa condiţiilor vremii asupra culturilor agricole, lucrărilor de cîmp, pentru orice perioadă de vegetaţie. 
  5. Informaţii despre fenomenele periculoase asupra producţiei agricole şi daunele provocate de acestea (secetă şi vînt uscat, îngheţurile în perioada de vegetaţie, grindină, averse, vînt, îngheţul semănăturilor). Participarea la evaluarea  daunelor provocate de fenomenele menţionate.
  6. Calcularea datelor trecerii temperaturii aerului prin 0, 5, 10, 150C. 
  7. Prezentarea datelor prognozate privind rezervele de umiditate productivă în stratul de sol pentru orice perioadă de dezvoltare a culturilor agricole. 
  8. Prezentarea informaţiei despre datele prognozate privind începutul fazelor de dezvoltare a culturilor agricole, sumele temperaturilor active şi efective a aerului.

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea in Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite