Administraţia  Meteorologie Hidrologie Monitoringul  Calităţii  Mediului Finanțe și Contabilitate

ro en ru Principal                                                                                                                                                     

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 

 

 Direcţia Finanțe și Contabilitate

  | Conducerea  | Structura  | Baza normativa | Sarcini si atributii | Rapoarte |

Structura      

Direcţia Finanţe şi Contabilitate reprezintă o subdiviziune structurală a Serviciul Hidrometeorologic de Stat al Ministerul Mediului.

 

 Structura organizatorică a Direcţiei

 

Denumirea funcţiei

Numărul

de unităţi

Şef de Direcţie, Contabil-Şef

1

Şef adjunct de Direcţie, Contabil-Şef adjunct

1

   

Contabilitatea

 
Specialist-coordonator 3
   

Secţia Planificarea şi marketing

 
Şef de secţie 1
Specialist-principal    2
Specialist-coordonator  1
   

Grupa aprovizionare

 
Specialist-principal 1
Specialist-coordonator  1
   

Total 

11

 

Direcția Finanțe și Contabilitate are în subordine urmatoarele structuri:

 

  ● Contabilitate

 

Contabilitate  este aflată în subordinea Directorului General Administrativ şi în coordonarea prorectorului responsabil cu planificarea şi alocarea resurselor. 

Secția  Contabilitate  îşi exercită atribuţiile în conformitate cu prevederile legale, respectându-se principiile unei bune gestiuni financiare, în special ale economiei şi  eficienţei cheltuielilor.

Aceasta este formată din:

 

     a.  contabil-șef -1 unitate,

     b.  contabil-șef adjunct- 1 unitate,

     c.  specialist-coordonator-3 unități

 

   ● Secția Planificare și Marketing

 

Secţia Planificare şi Marketing ( în continuare - secţia) este o subdiviziune a Direcţiei Finanţe şi Contabilitate a Serviciului Hidrometeorologic de Stat, care efectuează planificarea curentă şi de perspectivă a activităţii Serviciului, întreprinde măsuri privind utilizarea efectivă a resurselor materiale, financiare şi umane.

Secţia este condusă de şeful secţiei şi se subordonează nemijlocit directorului Serviciului şi şefului Direcţiei Finanţe şi Contabilitate.

Secţia este formată din 4 unităţi:

 

     a.  şeful secţiei 1 unitate,

     b.  specialist principal 2 unităţi,

     c.  specialist coordonator 1 unitate

 

Secția Aprovizionare

 

Secţia Aprovizionare ( în continuare - secţia) este o subdiviziune a Direcţiei Finanţe şi Contabilitate a Serviciului Hidrometeorologic de Stat, care efectuează stabilirea necesarului de aprovizionat, stabilirea in unele cazuri a furnizorilor, primirea si receptia marfurilor, eliberarea marfurilor de la depozit.

Secţia se subordonează nemijlocit directorului Serviciului şi şefului Direcţiei Finanţe şi Contabilitate.

Secţia este formată din 2 unităţi:

 

     a.  specialist principal 1 unitate,

     b.  specialist coordonator 1 unitate.

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea in Chisinauu
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite