Administraţia  Meteorologie Hidrologie Monitoringul  Calităţii  Mediului Finanțe și Contabilitate

ro en ru Principal                                                                                                                                                     

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 

 Direcţia Finanțe și Contabilitate

  | Conducerea  | Structura  | Baza normativa | Sarcini si atributii | Rapoarte |

Baza normativă

  •  Constituția R.Moldova

  •  Legea contabilității nr.113 din 27.04.2007

  •  Legea nr.355 din 23.12.2005, cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar

  •  Legea nr.847 din 14.02.2002 salarizării

  •  Codul muncii al R.Moldova

  •  Regulamentul SHS

  •  Ordinul nr.93 din 19.07.2010 cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la evidența contabilă în instituțiile bugetare

  • Hotărîrea Guvernului nr.338 din 21.03.2003, cu privire la aprobarea catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale

  • Hotărîri de Guvern care reglementează domeniu vizat.

 

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea in Chisinau
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite